De buurt

Wisseloord

Wist je dat...

- je geluidsoverlast kan melden aan de gemeente op telefoonnummer 14 020 of via het online formulier Melding openbare ruimte?

- de speeltoestellen bij Steenderenstraat (aan de fietspad Stoutenburggracht) gekocht zijn door de Bewonnerscommissie in 1999 met hulp van sponsors?

- er in Gein 2/4 in totaal 5 VvE's zijn (vereniging van eigenaren)?

- er sinds 6 november 2015 een Minibieb hangt aan de muur van het Buurthuis Gein?

Alles voor een schone buurt


Een schone buurt is zo belangrijk! De Bewonerscommissie voert actie na actie.


In 1984 volgden de eerste bewoners goed de regels die golden voor het aanbieden van het huisvuil. Bij verkeerd buitenzetten van vuil kreeg men een boete. Maar naarmate de jaren verstreken, werd de handhaving minder en ging de buurt zienderogen achteruit.


Grofvuil is nog een probleem

Begin 2007 zijn er ondergrondse containers gekomen en deze worden nu alle dagen geleegd. Maar de grofvuil-tegels voor ieder portiek in heel Gein 2 zijn de Bewonerscommissie en de bewoners een doorn in het oog. Op zondag zijn de stoepen onbegaanbaar door het grofvuil. Ook het aanbieden van grofvuil op verkeerde dagen is een grote ergernis. Er wordt op dit punt onvoldoende gehandhaafd.


Door onze acties gaat het nu veel beter

De Bewonerscommissie heeft zich vanaf het begin ingezet voor een schonere leefomgeving. Vuil hoopte zich op in en rondom Gein. De commissie heeft veel schoonmaakacties georganiseerd en jaarlijkse opruimacties gehouden. De kinderen uit de buurt waren er ook bij betrokken. In 2000 deden er maar liefst 50 kinderen mee aan deze actie. Er is zelfs een rap gemaakt en samen met de kinderen heeft de commissie voor het kantoor van de reinigingsdienst geprotesteerd en het rapliedje uitgevoerd. Maar de commissie heeft ook flinke druk uitgeoefend op het stadsdeel en het functioneren van de reinigingsdienst in Zuidoost. Dit heeft geleid tot een beter functionerend systeem en een schonere buurt.


Een eigen plek voor de jeugd


In Gein wonen veel jongeren. Lange tijd was er weinig voor ze te doen en daardoor ontstonden er problemen. Daar moest iets aan gedaan worden.


Een deel van de jeugd trof elkaar op hangplekken, vooral op de bruggen en in de poorten in heel Gein. De Bewonerscommissie heeft daarom gepleit voor een jongerencentrum. Na veel aandringen en inspreken bij het stadsdeel zou er in 2008 eindelijk een jongerencentrum komen naast sportschool Henny Pleizier. Het geld was er en de vergunningen en bouwtekening waren klaar. Maar toen werd ineens alles van tafel geveegd. Daardoor is de leus ‘Bewoners Bedrog’ ontstaan.


Buurthuis Gein en Westbroekplein

In samenspraak met de Bewonerscommissie is toen het buurthuis van Gein verbouwd tot een multifunctioneel centrum, dat eerst Community Centrum Gein heette. De Bewonerscommissie heeft er snel voor gezorgd dat de naam veranderd werd in Buurthuis Gein. Verder is het Westbroekplein omstreeks 2009 heringericht voor de kleintjes en voor de jongeren. Winny Ricard, bewoonster uit Gein Driedorp, heeft hier ook een groot aandeel in gehad.


Leuke en zinnige activiteiten voor kinderen


De Bewonerscommissie heeft zich altijd met veel passie ingezet voor de kinderen uit de buurt. Een greep uit de activiteiten.


In 1998 konden de kinderen iedere vrijdagmiddag gratis leren typen. Er is ook geregeld dat een paar kinderen thuis gratis computers kregen, die werden geschonken door bedrijven.


Dans, voetbal en Kleur-Dag

Iedere zaterdag was er een dansochtend in het buurthuis, voorafgegaan door een ontbijt. Er zijn regelmatig voetbaltoernooien georganiseerd. Op de parkeerplaats achter het buurthuis werd een spelletjesdag gehouden, met medewerking van Pittig Gekruid en Ymere.

Op de Kleur-Dag maakten de kinderen tekeningen en de jury, bestaande uit bewoners en mensen van Pittig Gekruid, koos de mooiste tekeningen uit. Een kunstschilder tekende ze na op grote panelen, die kwamen te hangen in de drie poorten van de Stellendamstraat, Streefkerkstraat en Woudrichemstraat. Helaas zijn deze kunstwerken tijdens de renovatie verloren gegaan.


Cadeaus van Sinterklaas en de Kerstman

Jarenlang heeft de Bewonerscommissie voor de buurtkinderen Sinterklaas en Kerst georganiseerd in het kantoortje in Willeskopstraat 1a. De kinderen mochten van Sint hun schoentje zetten. Sint kwam hoogstpersoonlijk samen met Piet cadeautjes uitdelen. Ook met Kerst kregen kinderen cadeautjes.


Wat deden we zoal de afgelopen jaren?


- Het Eet Festijn, in 2006 met Pittig Gekruid georganiseerd. Het heeft heerlijk gesmaakt!

- In 2005 en 2006 was er een Kerstmarkt in het buurthuis Gein, mede georganiseerd door de bewoners uit Gein 4. Aan de markt deden bewoners uit heel Gein mee.

- Sinds 2012 organiseert de Bewonerscommissie een Kerstgala met gratis bingo. De bingoprijzen worden gedoneerd door de winkeliers uit het winkelcentrum Gein. Er is ieder jaar veel belangstelling en de bewoners mogen op een open podium hun talenten tonen tijdens het feest.

- De Bewonerscommissie heeft zich ingezet om alle op- en afritten bij de stoepen begaanbaar te maken voor rolstoelgebruikers.

- Met behulp van leefbaarheidsgelden en subsidies van diverse fondsen zijn er veel speelplekken gerealiseerd in de binnentuinen.

- Er is voor gezorgd dat er een straat verhoogd werd, waar de bewoners wegens verzakking jarenlang last hadden van verstoppingen in hun woningen.

- Er zijn diverse BBQ’s georganiseerd voor de buurt.

- Ymere heeft een radicale aanpassing van de binnentuinen uitgevoerd na aandringen en klachten van de Bewonerscommissie. De tuinen waren verwaarloosd en gaven de buurt een onverzorgde aanblik.

- Na het opknappen van de tuinen heeft de Bewonerscommissie samen met Ymere de buurtbewoners planten aangeboden tijdens een Plantendag. De bewoners kregen ook gratis tuingereedschap aangereikt.

- De Bewonerscommissie heeft verschillende malen de Dag van de Dialoog georganiseerd in een grote feesttent in de binnentuin van de Willeskopstraat, met het thema ‘emancipatie in de wijk’. Hiervoor waren naast de bewoners ook Ymere, het stadsdeel en de politie uitgenodigd.

- Er was jarenlang veel duivenoverlast. Hier zijn verschillende maatregelen genomen wat het probleem grotendeels heeft opgelost.


Bloembakken weg én weer terug


In 1996 heeft de Bewonerscommissie ervoor gezorgd dat er bloembakken in de buurt geplaatst werden. Deze zijn betaald uit verschillende fondsen, zoals het Schipholfonds en het Echofonds. De bloembakken werden door de jaren heen door de bewoners zelf onderhouden. Het ging om zes grote en vier kleine bloembakken. Zeer verontwaardig was de Bewonerscommissie toen alle bloembakken op 13 juni 2016 uit Gein 2 zijn verwijderd. De Bewonerscommissie heeft er op de bewonersvergadering melding van gemaakt dat deze bakken van de Bewonerscommissie zijn. Helaas heeft dat niet geholpen… Na heel veel inspanning en gesprekken met het stadsdeel zijn de bloembakken nu toch weer terug. Dit is een praktisch voorbeeld van hoe de Bewonerscommissie werkt.


Groot multicultureel feest in de Poort


Groot feest in de Amsterdamse Poort in 2006. Woningcorporatie Ymere, Stichting WijkAlliantie en actieve buurtbewoners uit Venserpolder en Gein organiseerden er een groot multicultureel feest. De Bewonerscommissie huurde een groot draaiorgel en liep door heel Zuidoost om mensen naar het feest te trekken. Er werd een multiculturele modeshow georganiseerd waaraan mensen van 72 verschillende nationaliteiten meededen. Voor de kinderen was er een draaimolen en een gratis suikerspin. Het doel van het feest was om de vele nationaliteiten die Zuidoost rijk is te promoten. Ook werd de aandacht van het stadsdeel gevraagd voor het slechte functioneren van de buurthuizen en de toegankelijkheid daarvan. Tijdens het feest werd aan wethouder Van Zijl symbolisch Ons Huus (buurthuis) overhandigd.


Eigen boek zorgt voor stralende gezichten


Goed leren lezen is zo belangrijk. Daarom is de Bewonerscommissie in 2007 een leesproject gestart voor alle basisschoolleerlingen van groepen 3, 4 en 5, gesponsord door verschillende partijen. Ieder kind krijgt hierbij een eigen boek.


Het initiatief komt voort uit een vorig project, waarin kinderen van bewoners een tweedehands computer kregen. Zij kregen daarbij ook les van de vrijwilligers, die merkten dat de kinderen moeite hadden met het lezen. Het leesproject was zo een succes dat in januari 2008 de stichting Ieder Kind een eigen Boek is opgericht. De stichting is inmiddels actief in heel Nederland en ook in Suriname. Kinderen krijgen een boek cadeau waarin ze zelf voorkomen. Bij het uitreiken van de boeken komen de brandweer, politie, reinigingsdienst en de GGD mee om voorlichting te geven. Dat is elke keer een enorm succes. Kijk voor meer informatie op www.geefeenkinderboek.nl.Lees een boek uit de Minibieb


Op 6 november 2015 is de eerste Minibieb van Zuidoost opgehangen aan de muur van buurthuis Gein. En op 11 oktober 2016 volgde de tweede, aan de muur van buurthuis Anansi. De Minibiebs zijn een initiatief van de Bewonerscommissie.


Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. Als iedereen meedoet, kunnen veel mensen genieten van lezen en verstoffen boeken niet achterin de kast.


Een boek lenen, ruilen of achterlaten

Bewonerscommissie Gein 2/4 en de stichting Ieder Kind een eigen Boek willen graag iedereen aan het lezen krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat een Minibieb een aanwinst is voor de buurt. De mensen mogen gratis een boek pakken en lezen. Of doorgeven aan een ander. De buurtbewoners kunnen ook zelf een eigen boek terugleggen in de Minibieb. Het gaat om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus.


De Minibieb is altijd open

Iedereen is van harte uitgenodigd om een boek uit een van de Minibiebs te pakken! Ze zijn altijd open. Je hoeft het boek niet terug te brengen. Je mag het houden of doorgeven aan een ander. Wanneer je boeken over hebt en je wilt ze graag weggeven, dan mag je ze in de Minibieb zetten. Wij hopen dat iedereen mee gaat doen! Wij wensen de buurt veel leesplezier!