Wat deden we de afgelopen 20 jaar...

Wat deden we zoal de afgelopen jaren?


- Het Eet Festijn, in 2006 met Pittig Gekruid georganiseerd. Het heeft heerlijk gesmaakt!

- In 2005 en 2006 was er een Kerstmarkt in het buurthuis Gein, mede georganiseerd door de bewoners uit Gein 4. Aan de markt deden bewoners uit heel Gein mee.

- Sinds 2012 organiseert de Bewonerscommissie een Kerstgala met gratis bingo. De bingoprijzen worden gedoneerd door de winkeliers uit het winkelcentrum Gein. Er is ieder jaar veel belangstelling en de bewoners mogen op een open podium hun talenten tonen tijdens het feest.

- De Bewonerscommissie heeft zich ingezet om alle op- en afritten bij de stoepen begaanbaar te maken voor rolstoelgebruikers.

- Met behulp van leefbaarheidsgelden en subsidies van diverse fondsen zijn er veel speelplekken gerealiseerd in de binnentuinen.

- Er is voor gezorgd dat er een straat verhoogd werd, waar de bewoners wegens verzakking jarenlang last hadden van verstoppingen in hun woningen.

- Er zijn diverse BBQ’s georganiseerd voor de buurt.

- Ymere heeft een radicale aanpassing van de binnentuinen uitgevoerd na aandringen en klachten van de Bewonerscommissie. De tuinen waren verwaarloosd en gaven de buurt een onverzorgde aanblik.

- Na het opknappen van de tuinen heeft de Bewonerscommissie samen met Ymere de buurtbewoners planten aangeboden tijdens een Plantendag. De bewoners kregen ook gratis tuingereedschap aangereikt.

- De Bewonerscommissie heeft verschillende malen de Dag van de Dialoog georganiseerd in een grote feesttent in de binnentuin van de Willeskopstraat, met het thema ‘emancipatie in de wijk’. Hiervoor waren naast de bewoners ook Ymere, het stadsdeel en de politie uitgenodigd.

- Er was jarenlang veel duivenoverlast. Hier zijn verschillende maatregelen genomen wat het probleem grotendeels heeft opgelost.