Een eigen plek voor de jeugd

Een eigen plek voor de jeugd


In Gein wonen veel jongeren. Lange tijd was er weinig voor ze te doen en daardoor ontstonden er problemen. Daar moest iets aan gedaan worden.


Een deel van de jeugd trof elkaar op hangplekken, vooral op de bruggen en in de poorten in heel Gein. De Bewonerscommissie heeft daarom gepleit voor een jongerencentrum. Na veel aandringen en inspreken bij het stadsdeel zou er in 2008 eindelijk een jongerencentrum komen naast sportschool Henny Pleizier. Het geld was er en de vergunningen en bouwtekening waren klaar. Maar toen werd ineens alles van tafel geveegd. Daardoor is de leus ‘Bewoners Bedrog’ ontstaan.


Buurthuis Gein en Westbroekplein

In samenspraak met de Bewonerscommissie is toen het buurthuis van Gein verbouwd tot een multifunctioneel centrum, dat eerst Community Centrum Gein heette. De Bewonerscommissie heeft er snel voor gezorgd dat de naam veranderd werd in Buurthuis Gein. Verder is het Westbroekplein omstreeks 2009 heringericht voor de kleintjes en voor de jongeren. Winny Ricard, bewoonster uit Gein Driedorp, heeft hier ook een groot aandeel in gehad.