Alles voor een schone buurt

Alles voor een schone buurt


Een schone buurt is zo belangrijk! De Bewonerscommissie voert actie na actie.


In 1984 volgden de eerste bewoners goed de regels die golden voor het aanbieden van het huisvuil. Bij verkeerd buitenzetten van vuil kreeg men een boete. Maar naarmate de jaren verstreken, werd de handhaving minder en ging de buurt zienderogen achteruit.


Grofvuil is nog een probleem

Begin 2007 zijn er ondergrondse containers gekomen en deze worden nu alle dagen geleegd. Maar de grofvuil-tegels voor ieder portiek in heel Gein 2 zijn de Bewonerscommissie en de bewoners een doorn in het oog. Op zondag zijn de stoepen onbegaanbaar door het grofvuil. Ook het aanbieden van grofvuil op verkeerde dagen is een grote ergernis. Er wordt op dit punt onvoldoende gehandhaafd.


Door onze acties gaat het nu veel beter

De Bewonerscommissie heeft zich vanaf het begin ingezet voor een schonere leefomgeving. Vuil hoopte zich op in en rondom Gein. De commissie heeft veel schoonmaakacties georganiseerd en jaarlijkse opruimacties gehouden. De kinderen uit de buurt waren er ook bij betrokken. In 2000 deden er maar liefst 50 kinderen mee aan deze actie. Er is zelfs een rap gemaakt en samen met de kinderen heeft de commissie voor het kantoor van de reinigingsdienst geprotesteerd en het rapliedje uitgevoerd. Maar de commissie heeft ook flinke druk uitgeoefend op het stadsdeel en het functioneren van de reinigingsdienst in Zuidoost. Dit heeft geleid tot een beter functionerend systeem en een schonere buurt.