Voorzienningen

3. Voorzieningen

In Gein 2-4 zijn veel voorzieningen, die ook bedoeld zijn voor bewoners uit de andere buurten en de andere delen van Amsterdam. Er zijn bijvoorbeeld een aantal voorscholen en peuteropvangen.

In de Woudrichemstraat zijn er 3 scholen gevestigd. De katholieke Montesorie school "De Regenboog", de openbare school "De Ster" en de basisschool Prof. J.J. Dumont voor speciaal onderwijs.

In de Werkenhovenstraat is een internaat voor lichamelijk gehandicapten.

En tenslotte is buurthuis Gein er voor de hele Gein-buurt, gevestigd in Gein 2, vlakbij het Gein-winkelcentrum.


In 1984 handhaafden de eerste bewoners goed de regels die golden voor het ophalen van het huisvuil. Bij verkeerd buiten zetten kreeg men een boete. Maar naarmate de jaren verstreken werd de handhaving minder en ging de buurt zienderogen achteruit. Een klein aantal bewoners probeert steeds weer andere bewoners aan te spreken op hun gedrag. Hierbij wordt de broodnodige steun van de reinigingsdienst en de milieupolitie niet altijd als motiverend gezien. Begin 2007 zijn er ondergrondse containers gekomen en deze worden nu alle dagen geleegd (ook op zaterdag en op zondag).De bewoners zijn erg ontevreden over de grofvuil plekken, want die zijn op de stoepen geplaatst vlak voor alle portieken.

De bewoners hebben al herhaaldelijk geprotesteerd maar tot op heden zonder resultaat.

Het opruimen van het zwerfvuil begint nu ook op gang te komen.


Als alle bewoners meedoen, dan kunnen we ons buurt schoon, heel en veilig houden!


Jongeren:

Door het grote aantal jongeren en het ontbreken van voorzieningen ontstaan ook in Gein verschillende problemen. Een deel van de jeugd treft elkaar op hangplekken. Deze zijn vooral op de bruggen en in de poorten in heel Gein.

Na veel aandringen en inspreken bij de deelraad was toegezegd dat er eindelijk een Jongerencentrum naast de sportschool

Henny Plezier zou komen. Dit was gepland voor najaar van 2008. Op het laatste moment heeft het stadsdeel besloten om het geld te gebruiken voor de renovatie van het buurthuis Gein. Hier zouden de jongeren ook een eigen plek krijgen om, bijvoorbeeld, muziek te maken.

Bovendien werd het Westbroekplein omstreeks eind 2007 heringericht voor de kleintjes en voor de jongeren.

 

Woningen:

De woningen in Gein 2 zijn van woningcorporatie Ymere. De woningen werden eind 2007 aan de buitenkant geheel gerenoveerd, onder andere de portieken, brievenbussen en de balkonnen.

De her-bestrating heeft begin 2007 plaats gevonden.

Terug naar vorige pagina...