Geschiedenis

1. Geschiedenis

De Gein-buurt is genoemd naar het gelijknamige riviertje 't Geintje', dat behoort tot het stroomstelsel van de Vecht.

Deze rivier moet al ruim voor het begin van onze jaartelling hebben bestaan. De Vecht splitst zich in onze regio in verschillende stromen, waarvan het deel dat nu vanaf Abcoude in oostelijke richting naar Weesp stroomt het Gein heet.

Aan de rand van het Vecht-stroom-gebied ligt het Naardermeer. De kronkelende rivieren overstroomden in het voorjaar hun oevers en zetten zo dikke oeverwallen van zand en klei af. Het wat bolle veengebied ten oosten van het Gein werd grotendeels al in de prehistorie gevormd. Vanaf zo'n 200 voor Chr. vestigden zich mensen op de oeverwallen van de rivieren onder meer bij het huidige Weesp en Abcoude. Maar pas vanaf de negende eeuw na Chr. was het gebied droog genoeg voor meer permanente bewoning.


"De Gheyne"(nu het Geintje) wordt vanaf midden veertiende eeuw vermeld. Ook het omringende land werd naar het riviertje 'het Gein' genoemd. 'Het Gein' werd zelfs de grens tussen twee vorstendommen, het "Graafschap Holland" en het "sticht van Utrecht".


Ten noorden van het Gein ligt nu aan de rand van Amsterdam Zuidoost, de wijk Gaasperdam. In 1966 werd een aantal polders, waaronder het Bijlmer-meer, Gein en Gaasp aan Amsterdam toegevoegd en in een aantal fasen volgebouwd tot wat nu tesamen het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is.

En zoals de Bijlmer naar de voormalige polder Bijlmermeer is genoemd, werd de buurt Gein, het dichtst bij het riviertje het Gein, naar zowel het riviertje als de vroegere polder genoemd. De Buurten Gein/Reigersbos/Holendrecht/Nellenstein vormen samen de Wijk Gaasperdam.


                                       De Veendijk en de Hollandsekade, liggen op maar enkele honderden meters afstand van het Gein.

                                       Het weidenlandschap aan de westzijde van het Gein, de Broekzijdse polder, werd Utrechts

                                       grondgebied, zodat de provinciegrens precies op de Hollandsekade ligt. De Hollandskade gaat in het

                                       oostenlijke deel over in de als natuur-recreatie-gebied ingerichte Hoge Dijk, op grondgebied van

                                       Amsterdam-Zuidoost, maar in beheer bij het Groengebied van Amstelland.


De Gein-buurt:

Gein is een woonwijk in Amsterdam-Zuidoost in het stadsdeel Gaasperdam. De westzijde grenst aan de wijk Reigersbos. Aan de noordzijde grenst de wijk aan de Gaasperplas. Die plas is ontstaan door de zandwinning die voor Amsterdam-Zuidoost nodig was. Het nabijgelegen Gaasperpark werd aangelegd tussen 1977 en 1982 voor de in dat laatste jaar gehouden Floriade. Na afloop van de Floriade werden bijna alle toevoegingen verwijderd, zodat een eenvoudiger stadspark overbleef. Aan de Gaasperplas bevinden zich een jachthaventje en meerdere ligweides. Naast de Gein-wijk ligt kinderboerderij 't Brinkie.


Onderverdeling:

De Gein-buurt bestaat uit vier sub-buurten. Gein 1-2, Gein-Drie-Dorp en Gein-4 met merendeels rechthoekige woonblokken en straten met laag en midden+hoogbouw, doorsneden door het patroon van lange en rechte vaarten en sloten.

De eerste woningen werden opgeleverd in 1982 en de wijk was eind jaren 1980 grotendeels voltooid.

De basisvoorzieningen concentreren zich vooral rond het metrostation Gein. Ook het winkelcentrum Gein is daar.

In en rond de sub-buurten is veel groen aangeplant en is er bij de Gaasperplas en de Hoge Dijk nog wilde natuur. Hoewel ieder Gein-buurtje eigen kenmerken heeft, zijn er natuurlijk ook overeenkomsten. Zo komt iedereen tezamen op Wisseloord bij het winkelcentrum Gein, maar zal om inkopen te doen ook naar Reigerbos of de Amsterdamse-Poort gaan. Dankzij de goede fietspaden gebruiken veel bewoners voor het lokale verkeer en voor recreatie in de omgeving de fiets. Maar de omgeving is ook aantrekelijk om bijvoorbeeld te wandelen, te vissen en te zwemmen.


Gein 2:

Deze buurt werd tussen 1980 en 1984 opgeleverd en telt nu 2077 huur-en-koopwoningen. Ondanks verschillende problemen is het er fijn wonen: veel groen met goede verbindingen naar de stad en de kinderen kunnen hier zonder verkeersgevaar op straat spelen.


Metro-Gein:

Metrolijn-54 is een lijn van de metro van Amsterdam tussen Amsterdam-Centraal en de wijk Gein in Amsterdam-Zuidoost, ook wel bekend als De-Gein-Lijn of als een van de twee Oostlijnen. Het traject Weesperplein–Holendrecht werd op 16 oktober 1977 geopend. Op 11 oktober 1980 volgde de verlenging van het Weesperplein naar Centraal-Station en op 27 augustus 1982 werd de lijn voltooid met de verlenging van Holendrecht naar het Gein. Op deze lijn doen voornamelijk treinstellen van het type M1, M2 en M3 dienst, die tussen 1973 en 1980 speciaal voor deze Gein-Lijn zijn gebouwd.


Metrolijn-50 of de Ringlijn is een Amsterdamse metrolijn die van de Isolatorweg naar de wijk Gein loopt. Tot de aanleg werd in 1992 besloten door de Amsterdamse gemeenteraad. De lijn werd om politieke redenen aanvankelijk "ringsneltram" genoemd; sinds de Nieuwmarkt rellen in 1975 was het begrip "metro" in de Amsterdamse politiek min of meer taboe verklaard. Met de bouw van de lijn werd in 1992 begonnen. De lijn werd op 28 mei 1997 officieel geopend door minister Jorritsma en werd op

1 juni 1997 daadwerkelijk in gebruik genomen.Het traject begint op het station Isolatorweg. Vanaf Sloterdijk loopt het parallel aan de Westtak van de Ringspoorbaan. Na station Sneevlietweg buigt het traject vrijwel haaks naar het oosten en loopt dan evenwijdig aan de Zuidtak van de Ringspoorbanen en de Ringweg-Zuid(A10). Via station Amstelveenseweg wordt station Zuid bereikt. Hierna volgt de lijn het in 1990 geopende traject van metrolijn 51 tot voorbij het station Overamstel.

Via twee enkelsporige viaducten, die in 1995 werden bekroond met de Betonprijs, sluit de lijn op station Van der Madeweg aan op de bestaande lijn 54 naar station Gein.


Anders dan de naam doet vermoeden, is dus van een ring helemaal geen sprake. Het is eigenlijk een ceintuurlijn of tangentiale lijn. Er bestaan wel plannen om het traject voorbij Isolatorweg te verlengen, maar de precieze vorm is nog onbeslist. Aanvankelijk zou de lijn in 2005 worden verlengd naar Amsterdam-Centraal, waarmee de ring zou worden gesloten. Vervolgens werden de plannen uitgesteld tot 2010. In de Amsterdamse OV-visie 2007-2020  werd bekend gemaakt dat er verschillende opties zijn naar verlenging naar de Houthavens: in plaats van de eerder geplande verlenging naar Amsterdam-Centraal zou de voorkeur uitgaan naar het doortrekken naar het toekomstige station Johan van Hasseltweg, onderdeel van de in aanbouw zijnde Noord/Zuidlijn. Voorlopig heeft Amsterdam aan laatstgenoemde zijn handen vol en het is niet waarschijnlijk dat de verlenging van de Ringlijn op korte termijn zal aanvangen.


Terug naar vorige pagina...