Over de buurt

Bewonerscommissie Gein 2/4

Heeft u een goed idee voor uw buurt en wilt u zelf iets doen of samenwerken met het stadsdeel? Neem dan contact op met een van de gebiedsmakelaars van Gein:Marianne van Doorn

T 06 2090 6096

Email: Marianne.van.Doorn@amsterdam.nl


Ravenna Burgzorg

T 020 252 5012

Email: R.Burgzorg@amsterdam.nl

Gebiedsplannen 2017 voor Gaasperdam

Ieder jaar worden er voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. Hierin staat wat het komende jaar de concrete acties zijn in het desbetreffende gebied. Het jaarplan is gebaseerd op enerzijds de gebiedsvisie en het geldende beleid en anderzijds op de signalen die de stadsdelen hebben gekregen vanuit de buurt tijdens bijvoorbeeld buurtgesprekken.

Klik hier voor de pdf versie van het gebiedsplan van Gaasperdam

Toon de Muntenman Amsterdammer van het jaar 2016!

Toon Borst, de Muntenman, is uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2016.

Burgemeester Eberhard van der Laan maakte dat in de Stadsschouwburg

bekend. De man achter de bekende Muntenactie kreeg de meeste stemmen

van de tien genomineerden.

Borst zamelt sinds de invoering van de euro in 2001 onbruikbaar geld in,

zowel Nederlands als buitenlands geld.

Zo ontvangen de Amsterdamse kinderboerderijen er subsidie van, maar ook

buitenlandse projecten worden gesponsord door de Muntenactie. Veel van

het geld wordt verzameld in authentieke melkbussen die vrolijk worden

geschilderd door het maatje van Borst: Bert Bronkhorst.

Voor deze inzet, kreeg Borst de meeste stemmen. Volgens Van der Laan is het

ook een belangrijke gebeurtenis voor de stad. ‘Het is een fantastisch fenomeen en mensen stimuleren elkaar ook weer om iets goeds te doen. Het is elk jaar erg leuk om de winnaar bekend te maken’, vindt hij.