Uitspraken woonconsulenten

Voorwoord

"Vaak is er een belangrijke aanleiding waarom bewoners besluiten om een bewonerscommissie te beginnen. Dat kunnen bijvoorbeeld plannen zijn voor renovatie. Of, zoals in Gein, de verplaatsing van de afvalcontainer in de Willeskopstraat. Maakt de aanleiding wat uit? Natuurlijk niet. Het is juist wenselijk dat huurders en verhuurder met elkaar om tafel zitten, in gesprek zijn en plannen bespreken. 


Bewonerscommissie Gein heeft haar bestaansrecht bewezen. De vele activiteiten die de commissie in Gein is begonnen, zijn de bewoners uit Gein niet ontgaan. En Ymere ook niet. Ik vraag me af hoe Gein zich ontwikkeld zou hebben wanneer er geen bewonersinitiatieven waren geweest. Het kan niet anders zijn dan dat dat tot een enorme verschraling van contacten zou hebben geleid. Minder hechting aan en binding met de wijk.


Namens Ymere feliciteer ik de bewoners en haar bewonerscommissie van harte met dit 20-jarig jubileum. Nu op weg naar de volgende 20 jaar. Dat gaat niet vanzelf. Alleen met voldoende vrijwilligers die iets voor de buurt willen betekenen, lukt dat. Gelukkig zijn er veel manieren om iets voor je wijk te doen, ook buiten de vaste overleggen om. Je kunt meehelpen de wijk schoon, heel en veilig te houden, digitaal informatie doorgeven of alleen zo nu en dan meehelpen bij een activiteit. Maar ook zelf een stuk groen beheren of een kwetsbare bewoner ondersteunen. Er is van alles mogelijk!


Ymere wenst de Bewonerscommissie veel inspiratie en vrijwilligers toe, om de uitdagingen die er al zijn en die zeker nog gaan komen, samen op te pakken."


Gert Diepeveen

Manager gebiedsbeheer namens Ymere in de regio OostDe eerste Woonconsulent van Ymere blikt terug

"Het is rond 1992 begonnen. Toen kwam af en toe de schoonmaak ter sprake bij de vergadering met de huurderscommissie, de voorloper van de Bewonerscommissie. Ik stuurde de schoonmaakploeg van Maatwerk/Banenpool aan. In die tijd kwam ik met Ben Hermanns (technisch opzichter) en Frouk Rijperman (verhuurmedewerker) ‘s avonds gezellig naar Gein 2. We hadden altijd een constructief overleg, mede omdat de problemen in de buurt en het complex in die tijd nog beperkt waren.


Grotere problemen aangepakt

Jullie hadden toen ook nog een ander vast aanspreekpunt in de wijk en dat was Louis Wagenaar (die na ruim 40 jaar nog steeds met plezier bij Ymere werkt). Na wat interne wijzigingen ben ik ook voor andere zaken de contactpersoon geworden van de Bewonerscommissie. Eerst vanuit de leefbaarheid en later ook als woonconsulent. Omdat we een goede klik hadden was dit een prettige periode. Helaas werden de problemen langzamerhand wel een stuk groter. De overlast nam toe, onder meer vanwege drugsproblemen en hierdoor voelden veel bewoners zich minder veilig in de buurt. Dit is de fase waarbij we wat intensiever zijn gaan optrekken met de wijkagenten. Ook het bijwonen van de buurtoverleggen met de netwerkpartners waren zinvol. Er is toen bijvoorbeeld extra verlichting in de onderdoorgangen geplaatst. Een ander hardnekkig probleem was de duivenoverlast. Via afvangacties en voorlichting door de GGD en het reinigen van de balkons is dit behoorlijk verminderd.


Leuke activiteiten voor de jeugd

We hebben verder voor de jeugd leuke activiteiten georganiseerd, onder andere een workshop rappen in het buurthuis met Chander Peroti (Kiddo CEE) en het opfleuren van de onderdoorgangen met door kinderen aangebrachte schilderingen onder begeleiding van kunstenaars.


Samen nadenken over de renovatie

Het werd na jaren hoog tijd om het complex te gaan upgraden, daarbij zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd. We hebben toen ook gehoor gegeven aan jullie oproep om samen aan de slag te gaan met architect Cees Vellekoop. Ik herinner mij nog heel goed dat we samen met Cees en Hans van Zijl in de Dapperbuurt gingen kijken naar voorbeelden van algemene ruimten met meer transparantie. Dit is later ook in de plannen verwerkt en toegepast. De renovatie zelf is uitgevoerd na mijn vertrek bij Ymere, maar is vast wel geslaagd te noemen, toch?


Onderwijl gingen we mede vanwege het groot onderhoud van de openbare ruimte (stadsdeel) ook flink aan de slag met de privétuinen. Er zijn toen overal mooie hekken geplaatst als erfafscheiding, deels met draaipoorten. Dit was een flinke klus waarbij ook heel veel bomen zijn verwijderd. Het opleverfeestje van de tuinen bij het buurthuis was gezellig en de ter beschikking gestelde planten vonden gretig aftrek.


Kers op de taart

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk project mag Ons Huus niet onvermeld blijven. Dit was wat mij betreft een beetje de kers op de taart. Ongelooflijk hoeveel betrokkenheid de Bewonerscommissie heeft getoond om de buurthuizen in Zuidoost te verbeteren. Daarbij ging het vooral om het gebrek aan uitstraling, de beperkte programmering en openingstijden. Ook de toegankelijkheid liet nogal eens te wensen over. Hier waren ook bewoners uit andere buurten betrokken. We kregen gelukkig ondersteuning van Francis Bock, van Wijkadvies die dat echt met heel veel verve heeft gedaan. Ze heeft er toen ongelofelijk veel energie in gestoken. Op de afsluitende manifestatie kunnen we supertrots zijn. Deze multiculturele folkloristische modeshow op het winkelcentrum Amsterdamse Poort was magistraal.   

 

Beste Bewonerscommissie, ik hoop van harte dat het wonen in jullie buurt en complex op dit moment zeer aangenaam en dat het goed leefbaar is. Daarnaast bedank ik jullie hartelijk voor de jarenlange fijne samenwerking en bewaar ik er heel warme herinneringen aan. Het ga jullie allen goed!"

 

Marcel Terlinden

Eerste woonconsulent van Ymere 1992-2006Een mooi voorbeeld voor anderen

"Toen ik het verzoek kreeg om iets te schrijven over de Bewonerscommissie, dacht ik… Ja natuurlijk! Daarnaast schoot er door mijn hoofd: wat ontzettend mooi dat jullie nog zo actief zijn. Wat was het fijn om met jullie samen te werken en samen met jullie de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Schoonmaakdagen, burendag, rondes door de buurt maken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Jullie zijn als bewonerscommissie een mooi voorbeeld voor anderen. Een bewonerscommissie die zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de hele buurt, een bewonerscommissie die erg actief is en vooral zelfredzaam. Echt een meerwaarde voor de buurt!" 


Le-Hang Pham

Woonconsulent van o.a. Gein - Ymere van 2007 – 2010Bijzonder om mee te maken

"Van maart 2011 tot juni 2013 heb ik in Gein als gebiedsconsulent van Ymere gewerkt. Ik ben destijds bij een aantal uitreikingen van Ieder Kind een eigen Boek aanwezig geweest. Dit vond ik erg bijzonder om mee te maken. Met name om te zien hoe blij de kinderen met hun eigen persoonlijke boekje waren. Dit is me erg bijgebleven."


Marushina Smit

Ymere Consulent Gebiedsbeheer 2011-2013Huurders en kopers trekken samen op

"De afgelopen jaren is er in Gein best veel veranderd. Ymere heeft woningen verkocht. Dat betekent dat Ymere niet langer bepaalt wat er met de gebouwen gebeurt, maar dat de Vereniging van Eigenaars (VvE) dit besluit. Ymere vindt het belangrijk dat huurders en kopers op een plezierige manier met elkaar omgaan en samen optrekken om de woonomgeving te verbeteren. In Gein lukt dat! De Bewonerscommissie is er niet alleen voor de huurders in Gein maar ook voor de woningeigenaars. Met dit boekje laat de Bewonerscommissie zien wat je als actieve bewoner voor elkaar kunt krijgen. Wij hopen dat dit boekje u inspireert om zelf in uw portiek, straat of buurt actief te worden op een manier die bij u past!"


Kristel van Heijst

Consulent Gebiedsbeheer Ymere 2014-nu