De Bewonerscommissie

Even voorstellen...


Door diverse acties van (inmiddels overleden) buurtbewoner Dirk Kok is de Huurderscommissie in 1996 gestart op nadrukkelijke verzoek van woningcorporatie Ymere (toen heete die nog Woningbedrijf Amsterdam).


Nadat Ymere de woningen ging verkopen, is de commissie omgedoopt tot “Bewonerscommissie Gein 2/4”.De bestuursleden van de commissie zijn:

Mw. Gé Ruijfrok, voorzitter (2e van rechts)

Mw. Syam Wongsosemito (1e van links)

Mw. Sharon Roberts (1e van rechts)

Mw. Mildred Clappers (niet op de foto)

Dhr. William Clappers (2e van links)

     


Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, actieve bewoners en betrokken vrijwilligers.

Meld je nu aan en doe mee! Maak van je buurt een prettige, leefbare en vreedzame buurt!

Stuur een e-mail naar: info@geinberichten.nl.


Huurdersorganisaties


Ymere vindt contact met huurders belangrijk. Huurders kunnen samen een bewonerscommissie vormen. 


Ymere werkt samen met zeven lokale huurdersorganisaties. Iedere huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau.


De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.


Samenwerken met huurders


Huurders weten het beste wat er speelt in hun woning, complex en buurt. Daarom betrekken we ze graag bij ons beleid, onze dienstverlening en onze producten. Ymere heeft regelmatig overleg met bewonerscommissies en (lokale) huurdersorganisaties. Dat is de formele participatie. Elke bewoner kan zich aansluiten bij een bewonerscommissie of huurdersorganisatie.


Daarnaast zijn er allerlei vormen van informele participatie. Ymere komt het liefst in gesprek met huurders op een manier die bij ze past. Bijvoorbeeld persoonlijk bij de mensen thuis, via sociale media of via ons digitale klantenpanel.

Geschiedenis van de Bewonerscommissie Ymere Gein 2/4

Door diverse acties van (inmiddels overleden) buurtbewoner Dirk Kok is de Huurderscommissie in 1996 gestart op nadrukkelijke verzoek van woningcorporatie Ymere (toen heete die nog Woningbedrijf Amsterdam).


Nadat Ymere de woningen ging verkopen, is de commissie omgedoopt tot “Bewonerscommissie Gein 2/4”.


De leden van de Bewonerscommissie in 1996 waren: Gé Ruijfrok, Dirk Kok, Martha Klaassen, Syam Wongsosemito, Mildred Clappers-Goodett, William Clappers en mw. Van Gils.


Dirk Kok (1949-2014) werd ook weleens de 'Burgemeester van Wisseloord' genoemd.

In 2007 kreeg hij de nominatie "beste buur van Nederland". Uit 234 genomineerden uit heel Nederland is hij in de top 10 geëindigd.

Lees hier de krantenartikelen over Dirk Kok...


Gé Ruijfrok (voorzitter) ontving in 2011 een koninklijke onderscheiding (lintje) voor haar jarenlange inzet voor de buurt. Zij is hiermee lid in de orde van Oranje Nassau.

Lees hier meer over Gé Ruijfrok...

In de tijd van de oprichting van de Bewonerscommissie werkte Marcel Terlinden als woonconsulent van Ymere in de buurt Gein. Hij heeft de  Bewonerscommissie heel veel gesteund. Hij heeft in totaal 17 jaar in Gein gewerkt. Zijn opvolger was Le-Hang Pham. Huidige consulente is Kristel van Heijst. Lees hier de uitspraken van de woonconsulenten...


In juni 2007 is op iniatief van de voorzitster een buurtwebsite 'Geinberichten' gestart om de buurtbewoners bij de buurt te betrekken.


Bekijk hier meer artikelen uit het archief...

Verslag vergadering 18 mei 2017

Twee keer per jaar vergadert de Bewonerscommissie met Ymere. Het voorjaarsoverleg was op 18 mei 2017. Hierbij was de medewerker van het stadsdeel ook aanwezig. De belangrijkste punten van het overleg zijn:

1. De afrekenbare servicekosten voor Gein zijn: Schoonmaak algemene ruimte, elektra algemene ruimte en huismeesterkosten. De kosten worden per VvE verdeeld en afgerekend.

2. Voor Gein 4 staat een tuinaanpak op het jaarplan 2017. De tuinen in Gein 4 (focus op de eengezins-en seniorenwoningen in de Wethouder Steinmetzstraat en Wethouder van Wijckstraat) zijn geschouwd. Alle bewoners hebben een algemene brief gekregen om aandacht te vragen voor het tuinonderhoud. Ymere maakt onderscheid tussen niet-willers (hierop voeren we een handhavingstraject) en niet kunners. Bewoners die door ziekte- of ouderdom niet in staat zijn zelf hun tuin te onderhouden kunnen eenmalig hulpkrijgen van Stichting Present of de Klussendienst van de Buurtwerkkamers (klik hier voor meer informatie).

3. Sinds januari heeft de Stichting Bloei en Groei de ruimte Wethouder Steinmetzstraat 6A in gebruik. Stichting Bloei en Groei is een stichting die vrouwen uit Amsterdam Zuidoost uit hun isolement haalt en empowert door het werken in de tuin.

4. Ymere geeft ook in 2017 een bijdrage aan de Buurtwerkkamercoöperatie. Amsterdam Zuidoost heeft 3 buurtwerkkamers, in Holendrecht, in de H-buurt en in Venserpolder. Bewoners van heel Amsterdam kunnen gebruik maken van de diensten van de buurtwerkkamers en als vrijwilliger actief worden. Ymere brengt de klussendienst en de bespaar mij-app specifiek onder de aandacht. De flyers van de buurtwerkkamer zijn als bijlage toegevoegd (klik hier voor de flyer).

5. Het stadsdeel werkt met gebiedsplannen waarin aandacht is voor signalen vanuit bewoners en partners. In Gein wordt vooral gefocust op het samenbrengen van partners en capaciteit op het gebied van jeugd- en zorg. De BC merkt op dat er in vergelijking met andere buurten in Gein weinig te doen is. Verder worden de zorgen uitgesproken over het winkelcentrum Gein. Het stadsdeel deelt de zorgen, maar kan er weinig aan doen.

6. Per 1 mei hebben alle huismeesters en gebiedsbeheerders een nieuwe naam namelijk Wijkbeheerder. Ze zijn verantwoordelijk voor 'schoon, heel en veilig'. De bewoners worden opgeroepen om storingen en kapotte dingen zo snel mogelijk te melden bij Ymere of bij de wijkbeheerder, zodat het opgelost kan worden.

7. Vanaf 2017 gaan bewoners die een scootmobiel hebben en deze stallen in de algemene ruimte maandelijks € 3,00 extra betalen voor de elektra algemene ruimte.

8. Er wordt gemeld dat er veel fietswrakken in de straat staan. Dit is al een aantal weken geleden doorgegeven aan het stadsdeel. Het stadsdeel zou actie ondernemen. Er wordt gekeken naar mogelijkheid om kleine fietsenrekken bij de woningen te plaatsen.

9. Gé meldt dat de grote container voor het huisvuil weg is, waardoor de afval-overlast erg is toegenomen. Marianne vertelt dat het stadsdeel op verschillende plekken in Zuidoost bezig is met een Hotspot aanpak en dat Gein hier later in het jaar (moment is nog niet bekend) ook aan de beurt komt. Hotspot aanpak is een intensieve aanpak van voorlichten bewoners en extra handhaving. Doel is om bewoners op te voeden. Test van vorig jaar heeft als resultaat opgeleverd dat hotspotaanpak werkt en dat er na hotspotaanpak minder grofvuil op straat lag. De BC wil graag dat er bij de containers borden worden geplaatst met aanbiedtijden. Dit wordt in het hotspotaanpak meegenomen.

10. Rondvraag:

-William meldt dat er in september weer een Fijn in Gein dag georganiseerd wordt en dat hij in de organisatie zit.

-De BC meldt dat auto’s nog steeds veel te hard door de straat rijden. De BC vraag om meer handhaving.

-De BC meldt dat de homies nog niet naar behoren werken. De homies werken nu alleen als een extra rookmelder, maar alle bewoners hebben al een rookmelder. Inbraakbeveiliging (waar het bewoners om te doen was) werkt (nog) niet.

-De nieuwe buurtregisseur van Gein heet Vernie Sanige.

Wilt u het volledig verslag lezen? Vraag het aan via info@geinberichten.nl.