Home

Speeltoestellen in Willeskopstraat

Dankzij gulle donatie van Toon Borst uit Gein 4 zijn er een paar leuke loop-fietsjes neergezet in de speeltuin achter Willeskopstraat. De bedoeling is dat kleine kinderen er mee spelen en dat de toestellen in de speeltuin blijven.


Houd uw huis koel tijdens een hittegolf

Ymere houdt bij het bouwen van woningen rekening met het steeds warmer wordende klimaat in Nederland. “Het begint al bij het ontwerp van een woning. Ramen kun je bijvoorbeeld beter aan de schaduwkant van een gebouw plaatsen, in plaats van op het zuiden”, aldus Pablo van der Laan, duurzaamheidsadviseur bij Ymere. Maar bij bestaande woningen is dat ingewikkelder. “Bij renovatie worden woningen geïsoleerd en geventileerd, maar de indeling van een woning staat vast, zoals een plat dak of ramen op het zuiden. De zon komt binnen en warmt een woning op", legt Van der Laan uit. "Naast het plaatsen van zonwering is het in dat geval ook belangrijk om naar omgevingsfactoren te kijken.”


Je hebt zelf grote invloed om de temperatuur in huis aangenaam te houden, legt HVA-klimaatonderzoeker Anna Solcerova uit. “Blokkeer zonlicht tijdens een hittegolf. Zorg voor zonwering, doe je gordijnen dicht. Houd je ramen gesloten, want binnen is het vaak koeler dan buiten. Ventileer als de zon onder is. Dan kun je doen in ieder huis: oud of nieuw.” Solcerova is geen voorstander van het ‘bouwen van Zuid-Europese steden in Nederland' met witte huizen, kleine raampjes en smalle straatjes om warmte te weren. “Dat is zinloos. 9 maanden van het jaar is het in Nederland niet warm en wil je juist de zon gebruiken. Bovendien: Nederlanders houden van de zon.”


Daarnaast pleit ze voor de aanleg van meer groen en water in de stad. Airconditioning is niet de oplossing: het kost veel energie en je blaast de warmte de straat op. “Bomen met bladeren geven heel veel schaduw en zijn een koele plek tijdens een hittegolf. Dat scheelt al snel 15 graden in gevoelstemperatuur. En dat is heel veel“, aldus Solcerova. Groen-expert Marjan Kootwijk is het met Solcerova eens. “Bij Ymere zijn we daarom terughoudend als het gaat om het kappen van bomen in de stad. We adviseren onze huurders daarom ook eens naar de eigen tuin te kijken", zegt Kootwijk. “Haal er eens een paar tegels uit, zet er bijvoorbeeld een boompje of struiken voor terug. Dat scheelt heel veel in temperatuur.” Klik voor meer tips op hier.

Gemeente stopt met apart inzamelen plastic

Vanaf 1 januari 2021 scheidt de gemeente al het plastic afval bij de afvalverwerker. Daar haalt een scheidingsinstallatie het plastic en de drinkpakken uit het restafval. Dat is makkelijker voor bewoners en zorgt uiteindelijk voor meer bruikbaar plastic. De gemeente haalt daarom buurt voor buurt de containers voor plastic afval weg. Tot die tijd kunt u deze containers blijven gebruiken.

De gemeente maakt de stad buurt voor buurt klaar voor deze verandering. Staat de plasticcontainer in uw buurt er nog? Dan gooit u uw plastic afval gewoon weg zoals u gewend bent. Als de plasticcontainer weg is, kan het plastic bij het restafval. Het plastic dat u nu nog in de plasticcontainer doet, gaat ook al naar de scheidingsinstallatie. Net zoals het restafval.

Meer containers voor glas, papier en restafval
De bovengrondse plasticcontainers gaan helemaal weg. Dat zijn de grote oranje containers op straat. Van de ondergrondse plasticcontainers maakt de gemeente containers voor restafval, papier/karton of glas. Welke container er komt, hangt af van wat de buurt nodig heeft.

In januari 2021 wordt begonnen in een aantal buurten in het Centrum. U krijgt een brief als de containers in uw buurt bijna weggaan. Naar verwachting zijn alle plasticcontainers begin 2022 weg.

Machinaal scheiden

De afgelopen jaren hebben veel Amsterdammers hun plastic afval gescheiden weggegooid. Daar werden veel nieuwe dingen van gemaakt. Zoals flessen voor shampoo en afwasmiddel. Sinds 2017 haalt de scheidingsinstallatie ook plastic uit het restafval. Inmiddels werkt die installatie zo goed dat hij meer plastic uit het afval haalt dan de Amsterdammers. U kunt daarom uiteindelijk stoppen met het scheiden van plastic afval.

Alleen bruikbaar plastic

De scheidingsinstallatie haalt ook nog eens precies dát plastic uit het restafval dat bruikbaar is voor nieuwe producten. Bij het plastic van Amsterdammers zaten vaak ook spullen die daar niet in horen. Zoals chipszakken en koffiecups. Maar ook plastic speelgoed en etensresten. Daardoor werd soms een hele lading afgekeurd. Dat is zonde, want daar zat ook plastic in dat nog wél gebruikt kon worden.

Glas, papier en textiel nog wel scheiden

Voor elk soort afval wordt gekozen voor de manier van scheiden waarbij dat afval zo goed mogelijk opnieuw gebruikt kan worden. Voor plastic en drinkpakken is dat via de scheidingsinstallatie. Voor glas, papier/karton en textiel is dat als u het zelf scheidt. Voor papier/karton en textiel is het namelijk belangrijk dat dat droog en schoon is. Dat is het niet als het tussen het restafval zit. Het is daarom belangrijk dat u uw glaspapier/karton en textiel zelf blijft scheiden.

Meer huurders recht op huurtoeslag

Sinds dit jaar zijn de regels voor huurtoeslag veranderd, waardoor meer mensen daar recht op hebben. Kreeg u tot nu toe geen huurtoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog was? Door de veranderde regels komt u vanaf 2020 mogelijk wel in aanmerking voor de toeslag.

De nieuwe regels voor de huurtoeslag zijn een stuk vriendelijker voor huurders. De belangrijkste verandering is dat de harde inkomensgrens is komen te vervallen. Dat is zowel fijn voor huurders die al huurtoeslag ontvangen, als voor huurders die eerder niet in aanmerking kwamen.

De huurtoeslag wordt langzaam afgebouwd als het inkomen stijgt

Als u huurtoeslag krijgt en uw inkomen een beetje stijgt tot boven de inkomensgrens, dan raakt u voortaan niet meer de hele toeslag kwijt. Onder de oude regels was dat wel zo. Als uw inkomen stijgt, dan wordt de toeslag nu langzaam afgebouwd. Huurders hoeven dus niet meer bang te zijn dat ze opeens een groot bedrag moeten terugbetalen. Vanwege deze angst vroegen sommige mensen niet eens huurtoeslag aan, maar onder de nieuwe regels is die angst niet meer nodig. We geven een voorbeeld:

  • Meneer Jansen kreeg in 2019 een huurtoeslag van 200 euro per maand. Zijn inkomen lag achteraf echter net boven de inkomensgrens voor huurtoeslag. Volgens de oude regels zou hij de hele huurtoeslag van dat jaar terug moeten betalen. Sinds dit jaar is dat anders: meneer Jansen krijgt nog steeds huurtoeslag, alleen wel wat minder. Hij krijgt nu 130 euro.

Meer huurders komen in aanmerking

Omdat de harde inkomensgrens is komen te vervallen hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Als uw inkomen wat boven de inkomensgrens ligt, dan krijgt u sinds 2020 een deel van de huurtoeslag.  We geven een voorbeeld:

  • In 2019 lag het inkomen van mevrouw De Vries 250 euro boven de inkomensgrens. Daardoor kwam ze niet in aanmerking voor huurtoeslag en kreeg ze helemaal niets. Onder de nieuwe regels komt ze wél in aanmerking voor (een deel van de) huurtoeslag en ontvangt ze 100 euro per maand.

Werking van de nieuwe regels  

Pas als uw inkomen echt veel hoger is dan de inkomensgrens, krijgt u helemaal geen huurtoeslag meer. Dat is het geval bij ongeveer 5000 euro boven de inkomensgrens. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, uw huurprijs, de grootte van uw huishouden en of u de AOW-leeftijd al hebt bereikt.

Doe de proefberekening

Wilt u weten of u onder de nieuwe regels in aanmerking komt voor huurtoeslag? Doe dan de proefberekening op de website van de Belastingdienst. Heeft u recht op huurtoeslag, dan kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Update door Ymere over Covid-19

Beste bewonerscommissieleden,

Hierbij informeer ik u over de maatregelen die Ymere treft n.a.v. het Coronavirus. Wij volgen het advies van het RIVM en de Rijksoverheid en nemen de noodzakelijke maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, huurders en relaties te beschermen en waar mogelijk de dienstverlening richting onze huurders te continueren. Fysieke contacten met huurders, met elkaar en met werkrelaties proberen we tot een minimum te beperken. Concreet betekent dit dat onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken.

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • De balies in al onze vestigingen zijn gesloten. We vragen huurders om telefonisch of online met ons contact op te nemen en een bezoek uit te stellen als dit kan. Veel zaken kunnen huurders online zelf regelen.
  • Het kan zijn dat we sommige reparaties moeten uitstellen. Spoedreparaties gaan zoveel mogelijk door, waarbij onze servicemonteurs instructies hebben gekregen  en voorzorgsmaatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
  • Bewonersbijeenkomsten en overleggen met huurders zijn geannuleerd. Indien nodig organiseren we een videogesprek met onze werkrelaties.
  • Woningbezichtigingen met nieuwe huurders gaan door, maar ook hier nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om fysiek contact te vermijden.

Bovenstaande maatregelen kunnen, afhankelijk van het advies van de RIVM en Rijksoverheid, de komende tijd nog uitgebreid worden. Wij communiceren dit in ieder geval via onze website.

We proberen, net zoals iedereen, in deze uitzonderlijke situatie werkzaamheden zo goed als mogelijk door te laten gaan. De gezondheid van een ieder staat hierbij uiteraard voorop.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u met mij contact opnemen. M 06 53 85 15 45; d.stalpers@ymere.nl 

Met vriendelijke groet,

Ymere

David Stalpers

Consulent Gebiedsbeheer

De online Verhuiswijzer:

hoe gemakkelijk kan het zijn

Voor huurders die willen verhuizen of dat in de toekomst willen doen, zijn er allerlei verhuisregelingen van Ymere. Om het huurders daarbij makkelijk te maken is er nu iets nieuws: de online Verhuiswijzer. Ontdek met de Verhuiswijzer binnen een paar minuten voor welke regelingen u in aanmerking komt.Grote overlast van ratten in Gein 2!


Woon je in Gein 2? Dan kan het je zeker niet ontgaan zijn: ratten worden overal dagelijks gespot.

Kinderen hebben schoolvakantie en zij spellen buiten op de speeltuinen tussen de ratten.

Laatst hoorde ik nog een kind zijn vader roepen omdat het een grote rat heeft gezien en bang werd.

Dit is toch niet wat we willen voor onze buurt?

Help mee om er iets aan te doen!

Heb je last van ratten in je tuin? Bel GGD op nummer: 020-555 5600.

Zie je ratten in de openbare ruimte?

Vul een Mora-melding formulier in op de website van gemeente Amsterdam.

(klik hier voor het formulier)

Hoe meer bewoners bellen of het formulier invullen hoe vlugger er iets aan deze plaag gebeurt!

Onderschat het niet: ratten verspreiden allerlei ziektes.

Als het zo doorgaat wonen er meer ratten in de buurt dan bewoners.

Help mee om dit te voorkomen!

Gooi geen etensresten op straat en voer de eendjes en de vogels niet.


Samen voor een schone en nette buurt!


Contact

U kunt de Bewonerscommissie bereiken via telefoonnummer: (020) 696 65 87 of per e-mail: info@geinberichten.nl.

                  Vind sneller een nieuw

                  huurhuis met

                  HuisjeHuisje!


Al lang op zoek naar een ander huurhuis? Dan hebben we goed nieuws. Want nu is er HuisjeHuisje! Een nieuwe manier om je woning te ruilen. Zonder wachtlijst. Handig!


Wat is HuisjeHuisje?

26 woningcorporaties hebben samen een slimme app ontwikkeld. Ook Ymere doet mee! HuisjeHuisje koppelt woningruilers aan elkaar. Je kunt je eigen huis te ruil aanbieden en door andere woningen swipen om ze te bekijken. Vinden jullie elkaars woning leuk? Dan hebben jullie een match!


Na succesvolle test nu echt van start

Een maand geleden lieten we een groep huurders als eerste kennis maken met de app. Met hun opmerkingen hebben we de app nog verder verbeterd. En nu is HuisjeHuisje echt klaar om van start te gaan!


Al 4.500 huizen in HuisjeHuisje

Inmiddels staan er al 4.500 woningen in de app. Keus genoeg dus! Als huurder van Ymere bieden we jou graag de kans om de gratis app te downloaden.


Lees hier vier tips hoe je je huis het beste kunt aanbieden.


Heb je vragen? Ga naar de veelgestelde vragen en antwoorden op de website. Heb je andere vragen of opmerkingen? Ga naar het contactformulier van HuisjeHuisje of gebruik het formulier in de app. We horen het graag!


Over de bewonerscommissie


De bewonerscommissie is opgericht in 1996. Vorig jaar vierden wij 20 jarig jubileum! Samen met de bewoners van Gein 2 en 4 en de vrijwilligers van de stichting "Ieder Kind een eigen Boek!" hebben wij op 18 december 2016 een geweldige Kerstgala gevierd in het buurthuis Gein.

Ter ere van het jubileum is een speciaal boekje uitgegeven over het werk en inzet van de Bewonerscommissie over de  afgelopen 20 jaar. Wilt u het boekje gratis ontvangen? Stuur een bericht naar info@geinberichten.nl.

Projecten


De bewonerscommissie zet zich in voor het verbeteren van leefkwaliteit in Gein. Wij zijn continue in gesprek met woningcorporatie Ymere en het stadsdeel Zuidoost om dingen te verbeteren in de buurt. Ontdek hier wat we allemaal al gedaan hebben en waarmee wij momenteel bezig zijn...


Over de buurt


Benieuwd naar de geschiedenis van Gein?  Wil je weten  hoe de straaten aan hun naam komen? Of wil je weten welke vogels er in Gein leven?

Handige telefoonnummers

Ymere: 088-000 8900   

Politie Remmerdenplein (Reigersbos): 0900-8844       

Meldpunt Zorg en overlast: 14 020         Brandweer: 555 6666

Openbaar Vervoer: 0900-9292       

Gezondheidscentrum Gein:

0088-299 2020 

Buurthuis Gein: 020 303 0940   

Gem. Waterleiding klachten:

020 580 2529   

Ongedierte Bestrijding (GG&GD):

020 555 5600   

Dierenambulance: 020 626 2121   

Klachtenbureau politeoptreden:

020 628 8000   

Energienetwerk storing (Liander):

0800 9009       

Groengebied Amstelland: 020 496 5656