Home

Bewonerscommissie Gein 2/4

Gebiedsplannen 2017 voor Gaasperdam

Ieder jaar worden er voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. Hierin staat wat het komende jaar de concrete acties zijn in het desbetreffende gebied. Het jaarplan is gebaseerd op enerzijds de gebiedsvisie en het geldende beleid en anderzijds op de signalen die de stadsdelen hebben gekregen vanuit de buurt tijdens bijvoorbeeld buurtgesprekken.

Klik hier voor de pdf versie van het gebiedsplan van Gaasperdam

Handige telefoonnummers

Ymere: 088-000 8900

Politie Remmerdenplein (Reigersbos): 0900-8844

Meldpunt Zorg en overlast: 14 020 Brandweer: 555 6666

Openbaar Vervoer: 0900-9292

Gezondheidscentrum Gein:

0088-299 2020

Buurthuis Gein: 020 303 0940

Gem. Waterleiding klachten:

020 580 2529

Ongedierte Bestrijding (GG&GD):

020 555 5600

Dierenambulance: 020 626 2121

Klachtenbureau politeoptreden:

020 628 8000

Energienetwerk storing (Liander):

0800 9009

Groengebied Amstelland: 020 496 5656

Contact

U kunt de Bewonerscommissie bereiken via telefoonnummer: (020) 696 65 87 of per e-mail: info@geinberichten.nl.

Over de bewonerscommissie

 

De bewonerscommissie is opgericht in 1996. Vorig jaar vierden wij 20 jarig jubileum! Samen met de bewoners van Gein 2 en 4

en de vrijwilligers van de stichting "Ieder Kind een eigen Boek!" hebben wij op 18 december 2016 een geweldige Kerstgala gevierd in het buurthuis Gein.

Ter ere van het jubileum is een speciaal boekje uitgegeven over het werk en inzet van de Bewonerscommissie over de afgelopen 20 jaar.

Wilt u het boekje gratis ontvangen? Stuur een bericht naar info@geinberichten.nl.

Projecten

 

De bewonerscommissie zet zich in voor het verbeteren van leefkwaliteit in Gein. Wij zijn continue in gesprek met woningcorporatie Ymere en het stadsdeel Zuidoost om dingen te verbeteren in de buurt. Ontdek hier wat we allemaal al gedaan hebben en waarmee wij momenteel bezig zijn...

 

Over de buurt

 

Benieuwd naar de geschiedenis van Gein? Wil je weten hoe de straaten aan hun naam komen? Of wil je weten welke vogels er in Gein leven?

Toon de Muntenman Amsterdammer van het jaar 2016!

Toon Borst, de Muntenman, is uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2016.

Burgemeester Eberhard van der Laan maakte dat in de Stadsschouwburg

bekend. De man achter de bekende Muntenactie kreeg de meeste stemmen

van de tien genomineerden.

Borst zamelt sinds de invoering van de euro in 2001 onbruikbaar geld in,

zowel Nederlands als buitenlands geld.

Zo ontvangen de Amsterdamse kinderboerderijen er subsidie van, maar ook

buitenlandse projecten worden gesponsord door de Muntenactie. Veel van

het geld wordt verzameld in authentieke melkbussen die vrolijk worden

geschilderd door het maatje van Borst: Bert Bronkhorst.

Voor deze inzet, kreeg Borst de meeste stemmen. Volgens Van der Laan is het

ook een belangrijke gebeurtenis voor de stad. ‘Het is een fantastisch fenomeen en mensen stimuleren elkaar ook weer om iets goeds te doen. Het is elk jaar erg leuk om de winnaar bekend te maken’, vindt hij.